Välkomna till Godihld le Rintouas Rollonsida

Här kommer man vidare till konungens kommunikations central...

Rensa ditt sinne och följ resan in i konungens rike. Hall intet tillbaka utan förtälj allt av varde for din konung..

Kungens Kommunikationscentral

Loggboken där Midkemias Historia författas i kronologisk ordning

Leve Konungen hipp hipp hurra, hurra, hurra, hurra!!!

Langliga tider var det sedan det satt en sa statlig konung på tronen. Hans visdom leder oss in i framtiden. Vi ser alla den störste av konungar i Midkemias historia sitta fast i sin tron. Vi skall följa hans beslutsamma fasta hand till seger mot ondskan!!!

Några ordspråk av midkemias folk

"Nar konungen ror sig i riket bävar ondskan i sina grottor"

"Konungen ar starkare an tio oxar"

Konungen Godihld ar rattvisare an 10 präster

Konungen Godihld ger hellre an tar av folket

"Ers majestät konungen Godihld ar folkets man"

Svälter folket sa svälter aven konungen Godihld

Lycka och välgång följer alltid i konungen Godihlds fotspar!

 

 

 

 

 © 2004 Rookie Performance by Puppan Info@puppan.se. Sidan visas bäst i 1024x768. Senast uppdaterad April 2004